Zespół Szkół w Zembrzycach

Logowanie
 • "Aby język giętki powiedział, co pomyśli głowa"

      Uczniowie gimnazjum w ramach konkursów związanych z literaturą, językiem ojczystym osiągnęli wiele sukcesów:

  - Konkurs literacki "Bezpieczne dzieciństwo na wsi" - I miejsce na szczeblu gminy Iwona Gażdzicka, Patrycja Dorosz na szczeblu powiatu III miejsce. Ponadto uczennica Patrycja Dorosz brała udział w zmaganiach na szczeblu wojewódzkim. Jej praca literacka została zamieszczona w tomiku pt. "Bezpieczne dzieciństwo na wsi".

  - Kolejny konkurs to poetyckie zmagania ze słowem pt. "Nienazwane uczucia". I na tym polu osiągnęliśmy sukcesy:

  I miejsce w powiecie w kategorii - gimnazjum uczennica Iwona Gażdzicka

  II miejsce - Agnieszka Wydra.

  Uczennice naszego gimnazjum brały także udział w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego dla Gimnazjalistów:

  - uczennice Kuligowska Izabela, Patrycja Dorosz - etap szkolny i finał rejonowy

  - uczennice Mikołajczyk Aleksandra i Basiura Sylwia - etap szkolny.

  Opiekun: mgr Elżbieta Kiepura

 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII - PINGWIN 2010/2011

        Już po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół w Zembrzycach wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z historii z serii "Pingwin". W 2008 roku wyróżnienia zdobyli Paweł Pindel i Maciej Gajewski. Laureatem w 2009 roku został Kamil Pilch. W roku szkolnym 2010/2011 tytuł laureata otrzymała Kinga Sala. Wysokie wyniki uzyskali także następujący uczniowie: Kamil Pilch, Maciej Gajewski, Piotr Pindel, Bartłomiej Grygiel, Agnieszka Wydra, Marcin Pindel, Karolina Uznańska, Ewelina Rusin, Joanna Głuc i Natalia Suwada.

        Uczniowie rozwiązywali test wiadomości i umiejetności z historii Polski i powszechnej. Młodzież do konkursu przygotowywał mgr Kazimierz Surzyn. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe, uwagi pozytywne oraz oceny celujące i bardzo dobre z historii.

 • ETAP REJONOWY MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

       Już po raz drugi w Zespole Szkół w Zembrzycach odbył się etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Historycznego.

       15 grudnia 2010 roku 83 uczniów z powiatów oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego rozwiązywali test obejmujący wiedzę historyczną z klas I - III gimnazjum. Tematem przewodnim konkursu były: "Dzieje ziem polskich i losy Polaków w latach 1795 - 1914 - na tle wydarzeń z historii powszechnej".

      Z naszej szkoły do konkursu rejonowego przystąpili: Natalia Suwada uczennica z klasy III b gimnazjum, Paweł Pindel oraz Michał Gliński uczniowie klasy III a gimnazjum. Uczniów do konkursu przygotowywał mgr Kazimierz Surzyn, który tak samo jak w ubiegłym roku szkolnym, pełnił funkcję przewodniczącego komisji rejonewej Malopolskiego Konkursu Historycznego.

 • X POWIATOWY KONKURS LITERACKI

      10 grudnia 2010 roku w Bibliotece Suskiej odbył się finał Powiatowego Konkursu Literackiego "Podbabiogórskie opowieści". W tym roku przyroda regionu podbabiogórskiego była motywem przewodnim konkursu.

       Wyróżnienie w konkursie i nagrodę książkową zdobyła Agnieszka Wydra uczennica klasy Ia Gimnazjum. Opiekunem uczniów był mgr Kazimierz Surzyn, który w kategorii: osoby dorosłe - poezja został laureatem III nagrody. Otrzymał też dyplom za aktywne włączenie się w ideę konkursu.

 • VIII POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

       26 listopada 2010 roku w Bibliotece Suskiej został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zabytki znane i nieznane - odkrywamy skarby kultury materialnej Podbabiogórza". Celem konkursu jest fotograficzna rejestracja znanych i nieznanych zabytków regionu suskiego, prezentacja regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnienie fotografii jako dziedziny sztuki.

       Wyróżnienie i nagrodę książkową w konkursie otrzymała Joanna Głuc uczennica klasy IIIa Gimnazjum. Opiekunem młodzieży z Zespołu Szkół w Zembrzycach był mgr Kazimierz Surzyn, który otrzymał podziękowania za aktywne włączenie się w ideę konkursu fotograficznego.

 • SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY "Pamiętamy o ważnych rocznicach historycznych"

      Zadaniem dla 70 uczniów biorących udział w konkursie było napisanie prac związanych z ważnymi rocznicami historycznymi. Uczniowie klas I gimnazjum pisali pracę pt. "30. rocznica powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność", zaś młodzież z klas II gimnazjum : "90. rocznica zwycięstwa Polaków z Rosjanami w bitwie warszawskiej zwanego cudem nad Wisłą".

      W konkursie I miejsce zdobyły: Karolina Uznańska i Maria Fidelus

      II miejsce przypadło Sylwii Basiura, a III - Piotrowi Pindlowi. 

  Uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez organizatora konkursu mgr Kazimierza Surzyna. Nagrody zostały rozdane podczas apelu upamiętniającego powstanie "Solidarności" oraz bitwę warszawską przygotowanego przez uczniów kl. III gimnazjum pod kierunkiem mgr Kazimierza Surzyna. Pozostałym uczniom została wpisana do dziennika ocena z historii za wykonanie pracy.

    Wszystkie prace uczniów obejrzeli rodzice na wystawie w szkole zorganizowanej przez mgr Kazimierza Surzyna.

 • "Na stos rzuciliśmy nasz życia los"

           Obchody 92 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Uroczystość rozpoczęła się mszą św. za Ojczyznę o godz. 17.00. Następnie uczniowie gimnazjum zaprezentowali na zembrzyckim rynku program artystyczny dla mieszkańców wsi. Wygłaszali wiersze, śpiewali pieśni o charakterze patriotycznym. Głównym punktem obchodów był apel poległych, złożenie wieńcy i zapalenie zniczy przed pomnikiem zarówno przez uczniów jak i przedstawicieli władz. W uroczystości brały także udział arkiestra "Rytm" i Koło Gospodyń "Mioduszyna". Program został przygotowany przez p. E. Kiepurę, p. K. Surzyna, p. E. Stopę oraz p. L. Polańską. 

 • KONKURS BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO NA WSI

  Uczniowie naszego Zespołu Szkół uczestniczycli w konkursie "Bezpieczne dzieciństwo na wsi" . Podsumowanie etapu gminnego i powiatowego odbyłó się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.  Młodzież gimnazjum z rąk starosty suskiego Andrzeja Pająka  odbierała dyplomy i nagrody rzeczowe.

  Nagrodzeni uczniowie:

  Patrycja Dorosz - I miejsce w giminie, III miejsce w powiecie, praca została wysłana do etapu wojewódzkiego

  Iwona Gaździcka - I miejsce w gminie

  Anna Fidelus - II miejsce w gminie

  Kamil Pilch - III miejsce w gminie

  Uczniowie pisali prace literaczkie związane z tematem konkursu pod kierunkiem opiekuna mgr Elżbiety Kiepura.

  SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY .

  E.F                                                                                            .KONKURS BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO NA WSI - Obrazek 1

 • KONKURS POETYCKI I LITERACKI

     Już po raz piąty uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół w Zembrzycach brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim i Literackim im.Ks.Kan.Józefa Jamroza - Kapłana, Męczennika "O autentyczną wiarę" w Mszanie Dolnej. Patron konkursu ks.Józef Jamróz poniósł śmierć męczeńską. Został zamordowany w nocy z 10/11 grudnia 2001 roku w Jelczu - Laskowicach w diecezji wrocławskiej na plebani, którą okradziono i podpalono, a następnie zbeszczeszczono zwłoki zamordowanego Kapłana.

      Roztrzygnięcie konkursu miało miejsce w niedzielę 17 października 2010r. w sali kina "Luboń" w Mszanie Dolnej. W konkursie wzięło udział ogółem 337 poetów z kraju i z zagranicy. W kategorii młodzież gimnazjalna I nagrodę otrzymała Iwona Talaga, II - Magdalena Paleczny, a III - Aleksandra Mikołajczyk. Wyróżnienia uzyskali: Sylwia Basiura, Ewelina Rusin, Joanna Stanaszek, Alicja Targosz, Alicja Bartkowska, Weronika Zawiła, Katarzyna Kuligowska i Krzysztof Wróbel. Dyplom za udział wręczono: Patrycji Dorosz, Annie Kołacie, Małgorzacie Kołacie, Patrykowi Pawlicy i Katarzynie Kos.

     Uczniów do konkursu przygotował mgr Kazimierz Surzyn, który w swojej kategorii wiekowej został podwójnym laureatem w poezji oraz w poezji gwarowej.

 • UWAGA - DOPALACZE

  Dopalacz – termin nieposiadający charakteru naukowego, używany potocznie, dla nazwania grupy różnych substancji
  lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nieznajdujących się
  na liście substancji zabronionych przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  O zagrozeniu czytaj w publikacji CO_WIEMY_O_DOPALACZACH.doc